Monográfia

 • Robotos Imre: Álruhás vallomások — Karácsony Benő arcai. [A fedőlapon az alcím: Karácsony Benő arcai] Literátor Könyvkiadó, Nagyvárad, 1998.

Kritika, recenzió

 • Jászberényi József: „Örömre és egyszerűségre születtünk”. Utószó a Napos oldal legújabb kiadásához. In: Karácsony Benő: Napos oldal. Aquincum Kiadó, Budapest, 2003. 343–360.
 • Scridon, Gavril: Karácsony Benő. In: Gavril Scridon: Istoria literaturii maghiare din România. Editura Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1996. 100–103.
 • Szűcs Tamás: Karácsony Benő. Öt regény. Szakdolgozat. Debrecen, 1993.
 • Láng Gusztáv: Karácsony Benő. In LG: Kiskatedra. 1992. Szombathely, 163–166.
 • Tánczos Vilmos: Karácsony Benő „periratai”. Előszó. In: Karácsony Benő: Pjotruska. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1986. 5–20.
 • Sőni Pál: Karácsony Benő. In: Sőni Pál: Írói arcélek. Bukarest, 1981, Kriterion, 79–101.
 • Sőni Pál: Karácsony Benő posztumusz regénye. Előszó. In: Karácsony Benő: A megnyugvás ösvényein, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár — Napoca, 1978. 5–22.
 • Sőni Pál: Karácsony Benő írásművészetéről. Előszó. In: Karácsony Benő: Napos oldal, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1974. 5–20.
 • Baróti Pál: Karácsony Benő. Utószó. In: Karácsony Benő: Tavaszi ballada. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1968, 333–355.
 • Méliusz József: Benő, Pjotruska, Tunák, Kázmér, Károly. Előre, 1968. okt. 12., 2. Illetve in: Méliusz József: Az illúziók kávéháza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971. 123–129.
 • Szemlér Ferenc: Karácsony Benő és a kritikusok. Előre, 1968. júl. 14., 4.
 • Szász János: Utószó. In: Karácsony Benő: A megnyugvás ösvényein, Bukarest, 1963, Irodalmi Könyvkiadó, 199–201.
 • Kötő József: Cinikus volt-e Karácsony Benő? Korunk, 196/11., 1384–1386.
 • Szász János: Utószó. In: Karácsony Benő: Napos oldal, Bukarest, 1962. Irodalmi könyvkiadó, 261–265.
 • Robotos Imre: A cinizmustól a közösségi humánumig. Utunk, 1957. aug. 8., 8-9., illetve aug. 15., 6.
 • Benedek Marcell: Ki a humorista? (Gondolatok Karácsony Benő poszthumusz könyvéről). Utunk, 1947/3., 9.
 • Gácser Imre: Utazás a szürke folyón. Pannonhalmi Szemle, 1941/1., 69.
 • Szenczei László: Karácsony Benő. Erdélyi Helikon. 1939/1., 43–48.
 • Ruffy Péter: Karácsony Benő, aki Tamási Áronnak válaszol. Brassói Lapok, 1938. ápr. 24., 13–14.
 • Ligeti Ernő: Karácsony Benő nyilatkozik a darabjairól, az írás műhelytitkaitról és sok mindenféléről, ami bevilágít egy író gondolatvilágába. Független Újság, 1937. okt. 9. 5–6.
 • Császár Károly: Napos oldal. Pásztortűz, 1936/11., 241–242.
 • Dsida Jenő: Író, aki sem jobboldara, sem baloldalra nem állott, hanem a "napos oldalt" választotta. Keleti Újság 1936. május 11. 4.
 • Féja Géza: Karácsony Benő — Napos oldal. Magyar Írás, 1936/9., 74–76.
 • Gaál Gábor: A „Napos oldal”. Korunk 1936/5., 459., illetve in: Gaál Gábor: Válogatott írások. I. Bukarest, 1964. 581-584.
 • Rass Károly: A mi regényirodalmunk (Többek között Karácsony Benőről). Erdélyi Múzeum 1936. 245–275.
 • Szántó György: Napos oldal. Erdélyi Helikon 1936/5. 332–335.
 • Thurzó Gábor: Napos oldal. Napkelet, 1936., 482–484.
 • Tolnai Gábor: Új élet kapujában. Napkelet, 1933/3., 216–217.
 • Chinezu, Ion: Aspecte din literatura maghiară ardeleană. Editura revistei Societatea de Mâine, Cluj, 1930. 108–109.
 • Molter Károly: Pjotruska. Ellenzék 1928/76. 13., illetve Molter Károly: A keleti állomáson. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001. 106-110.
 • Németh László: Pjotruska. Protestáns Szemle, 1928b/7. 531–532.
 • Kiss Ernő: Tavaszi ballada. Pásztortűz, 1925/14., 320.
 • Recensor: Válás után. Pásztortűz, 1924/6., 336–337.